کلر زنی آب آشامیدنی

کلر زنی آب آشامیدنی

گندزدایی آب آشامیدنی با هدف انهدام عامل‌های میکروبی بیماری‌زا، کنترل میکروارگانیسم‌های مزاحم، ممانعت از رشد مجدد میکروبی در شبکه‌های آب‌رسانی و حذف یا تقلیل رنگ، طعم و بوی آب به انجام می‌رسد. نیل به موفقیت در این امر، تمهیدهای ویژه‌ای از حوضه‌ی آبریز تا مصرف‌کننده را طلب می‌کند و نخستین شرط تحقق آن، پیش‌بینی تمهیدهای مدیریتی و فنی برای ممانعت و یا تقلیل ورود آلاینده‌ها به منابع آب است. در رویکردهای نوین مدیریت کیفیت آب نیز، حفاظت منابع ...

آلودگی آب و منشا آن

آلودگی آب و منشا آن

آب یکی از منابع ضروری برای ادامه ی زندگی بر سطح کره ی زمین است. این طلای آبی بیش از 70 % سطح کره زمین را فرا گرفته است، که متاسفانه هر روزه حجم زیادی از آن آلوده می شود. این در حالی ست که آلودگی آب آشامیدنی و بیماری های ناشی از آن هر ساله جان بیش از پنج میلیون انسان را می گیرد.حجم زیادی از بدن جانداران را آب تشکیل داده است، بسیاری از جانوران نیز در آب زندگی می کنند، انسان ها نیازمند آب هستند و بدون آن حیات بر آنها ممکن نیست. گیاهان و حیوانات محتاج آب عاری ازمواد شیمیایی، سمی و یا بیماری زا هستند ...

محیط زیست و فاضلاب ها

محیط زیست و فاضلاب ها

هر موجود زنده که ناگزیر به مصرف آب باشد طبیعتاً فاضلاب تولید خواهد نمود همانطور که در اجتماعات شهری بین 75 تا 80 درصد آب مصرفی به فاضلاب تبدیل می گردد صنایع نیز به همان میزان و درصد از آب های مصرفی را به فاضلاب های صنعتی تبدیل می نماید . متأسفانه توسعه سریع صنایع و بکارگیری صدها ترکیب شیمیایی جدید در آنها باعث پیدایش تعداد عظیمی فاضلاب صنعتی گردیده که تخلیه آنها به محیط زیست خصوصاً جریان های آب آلودگی های شدیدی به وجود آورده است . اگر آلودگی های میکروبیولوژیکی فاضلاب های شهری را بتوان در مواردی ...

1مجموع 3 مقاله
expand_less